top of page

Mga Tuntunin ng Paggamit

PAGTANGGAP NG MGA TUNTUNIN SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT

 

Sa pamamagitan ng paggamit sa site na ito (“Site”) o sa pamamagitan ng pag-click sa “Sumasang-ayon ako” sa Kasunduang ito, ipinapahiwatig mo (“User”) ang iyong pagsang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Kasunduang ito mangyaring huwag gamitin ang Site na ito at huwag i-click ang "Sumasang-ayon ako". Pakisuri ang Kasunduang ito sa pana-panahon para sa mga pagbabago dahil ang may-ari ng Site na ito (“Kumpanya”) ay may karapatan na baguhin ang Kasunduang ito. Sa kaganapan ng pagbabago sa Kasunduang ito, ang iyong patuloy na paggamit sa Site na ito kasunod ng pag-post ng anumang mga pagbabago ay bumubuo ng pagtanggap sa mga naturang pagbabago. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang wakasan ang paggamit ng isang User sa Site na ito anumang oras nang walang abiso at maaaring gawin ito para sa anumang paglabag sa Kasunduang ito.

DAPAT IKAW AY MAHIGIT 18 O MAS MATANGA PARA PUMANG-AYON SA KASUNDUAN NA ITO AT GAMITIN ANG SITE NA ITO

Ang Kasunduang ito ay dapat makumpleto, maunawaan at mapagkasunduan ng isang taong higit sa 18 taong gulang. Kung nais ng isang magulang o tagapag-alaga na pahintulutan ang isang taong wala pang 18 taong gulang na ma-access ang Site na ito, dapat niyang i-email ang Kumpanya sa kanyang tahasang pahintulot at pagtanggap ng buong legal na pananagutan. Kung hindi ka pa 18 o ina-access ang Site na ito mula sa anumang bansa kung saan ipinagbabawal ang materyal na ito, mangyaring lumabas ngayon dahil wala kang tamang awtorisasyon.

LISENSYA PARA GAMITIN ANG SITE NA ITO

Sa iyong kasunduan, binibigyan ka ng Kumpanya ng isang hindi eksklusibo, hindi naililipat na limitadong lisensya upang gamitin ang Site na ito nang mahigpit na alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon sa Kasunduang ito. Sumasang-ayon ka na huwag gumawa ng anumang mali o mapanlinlang na mga pahayag habang ginagamit mo ang Site na ito. Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang lahat ng nilalaman at mga serbisyong magagamit sa Site na ito ay pag-aari ng Kumpanya at protektado ng mga copyright, trademark, marka ng serbisyo, patent, trade secret, at iba pang mga karapatan at batas sa pagmamay-ari, sa Canada at sa buong mundo. Ang lahat ng karapatang hindi hayagang ipinagkaloob dito ay ganap na nakalaan ng Kumpanya, ng mga advertiser at tagapaglisensya nito. Sumasang-ayon kang magbayad para sa anuman at lahat ng mga pagbili at serbisyo gamit ang iyong pangalan at credit card sa pamamagitan ng Site na ito, hindi upang hamunin ang anumang naturang mga singil at bayaran ang lahat ng mga koleksyon at/o mga bayad sa abogado na nagreresulta mula sa anumang hindi pagbabayad.

MGA PAGHIHIGPIT SA LISENSYA

Maliban kung maaaring tahasang pinahihintulutan, sumasang-ayon kang hindi mag-save, mag-download, mag-cut at mag-paste, magbenta, maglisensya, magrenta, mag-arkila, magbago, mamahagi, kumopya, magparami, magpadala, magpakita sa publiko, mag-publish, mag-adapt, mag-edit, o lumikha ng mga derivative na gawa mula sa mga materyales mula sa Site na ito. Ang sistematikong pagkuha ng data o iba pang nilalaman mula sa Site na ito upang lumikha o mag-compile, direkta o hindi direkta, isang koleksyon, database o direktoryo nang walang nakasulat na pahintulot mula sa Kumpanya ay ipinagbabawal. Bilang karagdagan, ang paggamit ng nilalaman o mga materyales para sa anumang layunin na hindi hayagang pinahihintulutan sa Kasunduang ito ay ipinagbabawal.

Seguridad

Sumasang-ayon ka na kung bibigyan ka ng Username at Password ng Kumpanya, gagamitin mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap upang pigilan ang pag-access sa Site na ito sa pamamagitan ng iyong Username at Password ng sinuman maliban sa iyong sarili, kabilang ngunit hindi limitado sa, pagpapanatiling mahigpit na kumpidensyal ng naturang impormasyon, pag-abiso kaagad sa Kumpanya kung matuklasan mo ang pagkawala o pag-access sa naturang impormasyon ng isang hindi awtorisadong partido at sa pamamagitan ng paggamit ng isang secure na Username at Password na hindi madaling mahulaan ng isang third party .

Sumasang-ayon ka na hindi mo dapat subukang i-reverse assemble, reverse compile, decompile, i-disassemble, isalin o kung hindi man ay baguhin ang anumang executable code, nilalaman o materyales sa o natanggap sa pamamagitan ng Site na ito. Nauunawaan mo na ang mga naturang aksyon ay malamang na ipasailalim ka sa malubhang sibil at kriminal na mga legal na parusa at ang Kumpanya ay dapat ituloy ang mga naturang parusa sa buong saklaw ng batas upang protektahan ang mga karapatan nito at ang mga karapatan ng iba pang mga tagapaglisensya nito.

I-export

 

Sumasang-ayon ka na dapat kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon sa pagkontrol sa pag-export at pag-import sa iyong paggamit ng Site na ito, o mga materyales o serbisyong natanggap sa pamamagitan ng Site na ito, at, lalo na, hindi ka dapat mag-export o muling mag-export ng anuman sa o natanggap sa pamamagitan ng ang Site na ito na lumalabag sa lokal o dayuhang batas sa pag-export at/o walang lahat ng kinakailangang lisensya ng Canadian at dayuhang pamahalaan.

Mga Mali at Pagwawasto

Habang gumagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap na isama ang tumpak at kasalukuyang impormasyon sa aming Site, hindi namin ginagarantiyahan o kinakatawan na ang Site ay magiging walang error. Ang mga error sa pagpasok ng data o iba pang teknikal na problema ay maaaring magresulta minsan sa hindi tumpak na impormasyon na ipinapakita. Inilalaan namin ang karapatang iwasto ang anumang mga kamalian o typographical na mga error sa aming Site, kabilang ang pagpepresyo at pagkakaroon ng mga produkto at serbisyo, at walang pananagutan para sa mga naturang pagkakamali. Maaari rin kaming gumawa ng mga pagpapabuti at/o pagbabago sa mga tampok, pagpapagana, o nilalaman ng Site anumang oras. Kung makakita ka ng anumang impormasyon o paglalarawan na pinaniniwalaan mong hindi tama, mangyaring makipag-ugnayan sa amin at ibe-verify namin ito para sa iyo.

MGA LINK SA IBANG WEBSITE

 

Ang aming Site ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga website para sa iyong impormasyon at kaginhawahan, o upang magbigay ng karagdagang pamimili para sa iba't ibang mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng aming Merchant and Services Partners. Ang mga third-party na website na ito ay may pananagutan para sa, at nangangakong panatilihin, ang kanilang sariling mga tuntunin ng paggamit ng Site. Iminumungkahi namin na maingat mong suriin ang mga tuntunin ng paggamit ng bawat site na pipiliin mong i-access mula sa aming Site.

PAGBIBIGAY NG LISENSYA NG USER SA SITE

Maliban sa patungkol sa personal na impormasyon, lahat ng impormasyong ipino-post mo sa Site na ito o ipinapaalam mo sa Kumpanya sa pamamagitan ng Site na ito (sama-samang “Mga Pagsusumite”) ay magiging pag-aari ng Kumpanya magpakailanman. Hindi dapat ituring ng Kumpanya ang anumang pagsusumite bilang kumpidensyal at hindi magkakaroon ng anumang pananagutan bilang resulta ng anumang pagkakatulad na maaaring lumitaw sa mga serbisyo o produkto ng Kumpanya sa hinaharap. Kung walang kopya, ang Kumpanya ay dapat magkaroon ng eksklusibong pagmamay-ari ng lahat ng kasalukuyan at hinaharap na umiiral na mga karapatan sa anumang Pagsusumite ng lahat ng uri at kalikasan saanman. Kinikilala mo na ganap kang responsable para sa mensahe, kabilang ang pagiging legal, pagiging maaasahan, pagiging angkop, pagka-orihinal at copyright nito. Sa pamamagitan nito ay kinakatawan at ginagarantiyahan mo na ang iyong Pagsusumite ay hindi lumalabag sa mga karapatan ng anumang ikatlong partido.

 

UGALI NG USER

 

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tampok ng Site na ito na nagpapahintulot sa iyo na mag-post o kung hindi man ay magpadala ng impormasyon sa o sa pamamagitan ng Site na ito, o na maaaring makita ng ibang mga gumagamit, sumasang-ayon ka na hindi ka mag-a-upload, mag-post, o kung hindi man ay ipamahagi o mapadali ang pamamahagi ng anumang nilalaman - kabilang ang teksto, komunikasyon, video, software, mga larawan, tunog, data, o iba pang impormasyon – na:

 

A. ay labag sa batas, nagbabanta, mapang-abuso, nanliligalig, mapanirang-puri, mapanirang-puri, mapanlinlang, mapanlinlang, invasive ng privacy ng iba, magulo, malaswa, tahasang sekswal o graphic, o kung hindi man ay lumalabag sa mga panuntunan o patakaran ng Site na ito;

 

B. lumalabag sa anumang patent, trademark, service mark, trade secret, copyright, moral na karapatan, karapatan sa publisidad, privacy o iba pang pagmamay-ari na karapatan ng alinmang partido;

 

C. bumubuo ng hindi awtorisado o hindi hinihinging advertising, junk o maramihang email (kilala rin bilang "spamming"), chain letter, anumang iba pang anyo ng hindi awtorisadong pangangalap, o anumang anyo ng lottery o pagsusugal;

 

D. naglalaman ng mga virus ng software o anumang iba pang computer code, mga file, o mga programa na idinisenyo o nilayon upang guluhin, sirain, o limitahan ang paggana ng anumang software, hardware, o kagamitan sa telekomunikasyon o upang makapinsala o makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang data o iba pang impormasyon ng anumang ikatlong partido; o

 

E. nagpapanggap bilang sinumang tao o entity, kabilang ang sinumang empleyado o kinatawan ng Site na ito, ang mga tagapaglisensya nito o mga advertiser.

Sumasang-ayon ka rin na hindi ka dapat mag-aani o mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga gumagamit ng Site na ito o gumamit ng naturang impormasyon para sa layunin ng pagpapadala o pagpapadali sa pagpapadala ng hindi hinihinging bulk electronic na email o mga komunikasyon para sa anumang iba pang komersyal na layunin ng iyong sarili o isang third party.

 

Sumasang-ayon ka pa na hindi ka dapat manghingi o mangolekta ng impormasyon, o tatangkaing himukin ang anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa, sinumang 18 taong gulang o mas bata nang walang naaangkop na pahintulot ng magulang.

 

Ang Site na ito sa pangkalahatan ay hindi nag-pre-screen, sumusubaybay, o nag-e-edit ng nilalamang nai-post ng mga gumagamit ng Site na ito. Gayunpaman, ang Site na ito at ang mga ahente nito ay may karapatan, sa kanilang sariling paghuhusga, na alisin ang anumang nilalaman na, sa tanging paghatol ng Site na ito, ay hindi sumusunod sa Mga Panuntunan sa Pagsusumite ng Site o kung hindi man ay nakakapinsala, hindi kanais-nais, o hindi tumpak. Ang Site na ito ay hindi mananagot para sa anumang pagkabigo, pagkaantala, pinsala o resulta, sa pag-alis ng naturang nilalaman.

 

Sumasang-ayon ka na ang iyong paggamit sa Site na ito ay maaaring masuspinde o wakasan kaagad sa sandaling matanggap ang anumang abiso na nagsasabing ginamit mo ang Site na ito bilang paglabag sa Mga Panuntunang ito at/o para sa anumang layunin na lumalabag sa anumang lokal, panlalawigan, pederal o batas ng iba mga bansa, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pag-post ng impormasyon na maaaring lumalabag sa mga karapatan ng third party, na maaaring masiraan ng puri sa isang third party, na maaaring malaswa o pornograpiko, na maaaring manligalig o umaatake sa iba, na maaaring lumabag sa pag-hack o iba pang mga kriminal na regulasyon, atbp. ng mga ahente, opisyal, direktor, kontratista o empleyado nito. Sa ganoong pangyayari, sumasang-ayon ka na maaaring ibunyag ng may-ari ng Site na ito ang iyong pagkakakilanlan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kung hihilingin ng isang pamahalaan o katawan na nagpapatupad ng batas o bilang resulta ng isang subpoena o iba pang legal na aksyon, at ang may-ari ng Site na ito ay hindi dapat mananagot para sa mga pinsala o resulta ng isang subpoena o iba pang legal na aksyon, at ang may-ari ng Site na ito ay hindi mananagot para sa mga pinsala o mga resulta nito, at sumasang-ayon kang hindi magsagawa ng anumang aksyon o paghahabol laban sa may-ari ng Site na ito para sa naturang pagsisiwalat.

MGA KARAPATAN SA INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

1. Copyright

Ang disenyo ng Site, teksto, nilalaman, pagpili at pagsasaayos ng mga elemento, organisasyon, graphics, compilation, magnetic translation, digital conversion, at iba pang mga bagay na nauugnay sa Site ay protektado sa ilalim ng naaangkop na mga batas sa copyright, LAHAT NG KARAPATAN. Ang pag-post ng anumang naturang mga elemento sa Site ay hindi bumubuo ng isang waiver ng anumang karapatan sa naturang mga elemento. Hindi ka nakakakuha ng mga karapatan sa pagmamay-ari sa anumang naturang mga elemento na tiningnan sa pamamagitan ng Site. Maliban kung iba ang itinatadhana dito, wala sa mga elementong ito ang maaaring gamitin, kopyahin, kopyahin, i-download, i-post, ipakita, i-transmit, mekanikal, photocopying, recording, o kung hindi man, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya.

 

2. Trademark

Ang pangalan, logo, at lahat ng pangalan ng produkto, pangalan ng kumpanya, at iba pang logo ng HAYSTAX MORTGAGE, maliban kung binanggit, ay mga trademark at/o trade dress ng HAYSTAX MORTGAGE. Ang paggamit o maling paggamit ng anumang mga trademark o anumang iba pang materyal na nilalaman sa Site, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng kanilang may-ari, ay hayagang ipinagbabawal.

THIRD PARTY SITES

Maaari kang ilipat sa mga online na merchant o iba pang third party na site sa pamamagitan ng mga link o frame mula sa Site na ito. Ikaw ay binabalaan na basahin ang kanilang Mga Tuntunin at Kundisyon at/o Mga Patakaran sa Privacy bago gamitin ang mga naturang site. Ang mga site na ito ay maaaring maglaman ng impormasyon o materyal na labag sa batas, hindi makatwiran o maaaring makita ng ilang tao na hindi naaangkop o nakakasakit. Ang ibang mga site na ito ay wala sa ilalim ng kontrol ng Kumpanya at hindi sinusubaybayan o sinusuri ng Kumpanya. Ang pagsasama ng naturang link o frame ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso ng Site na ito ng Kumpanya, ng mga advertiser o mga tagapaglisensya nito, anumang kaugnayan sa mga operator nito at ibinibigay lamang para sa iyong kaginhawahan. Sumasang-ayon ka na ang Kumpanya at ang mga tagapaglisensya nito ay walang anumang pananagutan mula sa naturang mga third party na site at ang iyong paggamit sa mga ito.

DISCLAIMER NG WARRANTY

Ang Kumpanya, ang mga advertiser at tagapaglisensya nito ay walang representasyon o warranty tungkol sa Site na ito, ang pagiging angkop ng impormasyong nilalaman o natanggap sa pamamagitan ng paggamit ng Site na ito, o anumang serbisyo o produkto na natanggap sa pamamagitan ng Site na ito. Ang lahat ng impormasyon at paggamit ng Site na ito ay ibinibigay “as is” nang walang anumang uri ng warranty. Ang Kumpanya, mga advertiser at/o mga tagapaglisensya nito sa pamamagitan nito ay itinatanggi ang lahat ng mga warranty nang walang pagsasaalang-alang sa Site na ito, ang impormasyong nilalaman o natanggap sa pamamagitan ng paggamit ng Site na ito, at anumang mga serbisyo o produkto na natanggap sa pamamagitan ng Site na ito, kabilang ang lahat ng hayag, ayon sa batas, at ipinahiwatig na mga warranty ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag. Ang Kumpanya, mga advertiser at/o mga tagapaglisensya nito ay hindi ginagarantiyahan na ang mga nilalaman o anumang impormasyong natanggap sa pamamagitan ng Site na ito ay tumpak, maaasahan o tama; na ang Site na ito ay magiging available sa anumang partikular na oras o lokasyon; na ang anumang mga depekto o pagkakamali ay itatama; o na ang mga nilalaman ng anumang impormasyon na natanggap sa pamamagitan ng Site na ito ay walang mga virus o iba pang mga nakakapinsalang sangkap. Ang iyong paggamit sa Site na ito ay nasa iyong panganib lamang. Sumasang-ayon ang user na hindi ito umasa sa mga warranty, representasyon o pahayag maliban sa kasunduang ito. Dahil hindi pinahihintulutan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng ilang partikular na warranty, ang mga pagbubukod na ito ay maaaring hindi nalalapat sa iyo ngunit dapat ilapat sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng batas ng iyong hurisdiksyon.

LIMITASYON NG PANANAGUTAN

Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Kumpanya, mga advertiser at/o mga tagapaglisensya nito para sa anumang direkta, hindi direktang, parusa, hindi sinasadya, espesyal, o kinahinatnang pinsala na nagreresulta mula sa paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin, ang Site na ito. Nalalapat ang limitasyong ito kung ang pinaghihinalaang pananagutan ay batay sa kontrata, tort, kapabayaan, mahigpit na pananagutan, o anumang iba pang batayan, kahit na ang Kumpanya, mga advertiser at/o mga tagapaglisensya nito ay pinayuhan tungkol sa posibilidad ng naturang pinsala. Dahil hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod o limitasyon ng mga incidental o consequential na mga pinsala, ang Kompanya, mga advertiser at/o ang pananagutan ng kani-kanilang mga tagapaglisensya sa naturang mga hurisdiksyon ay dapat na limitado sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng batas ng iyong hurisdiksyon.

 

INDEMNIFICATION

Sumasang-ayon kang ipagtanggol, bayaran, at pawalang-sala ang Kumpanya, ang mga advertiser nito, mga tagapaglisensya, mga subsidiary at iba pang mga kaakibat na kumpanya, at ang kanilang mga empleyado, kontratista, opisyal, ahente at direktor mula sa lahat ng pananagutan, paghahabol, at gastos, kabilang ang mga bayarin sa abogado, na nangyayari. mula sa iyong paggamit ng Site na ito, o anumang mga serbisyo, impormasyon o produkto mula sa Site na ito, o anumang paglabag sa Kasunduang ito. Inilalaan ng Kumpanya ang karapatan, sa sarili nitong gastos, na kunin ang eksklusibong pagtatanggol at kontrol sa anumang bagay kung hindi man napapailalim sa indemnipikasyon mo, kung saan dapat kang makipagtulungan sa Kumpanya sa paggigiit ng anumang magagamit na mga depensa.

LEGAL NA PAGSUNOD

Maaaring suspindihin o wakasan ng Kumpanya ang Kasunduang ito o ang paggamit ng User kaagad pagkatapos matanggap ang anumang abiso na nagsasabing ginamit ng User ang Site na ito para sa anumang layunin na lumalabag sa anumang lokal, estado, pederal o batas ng ibang mga bansa, kabilang ngunit hindi limitado sa pag-post ng impormasyon na maaaring lumalabag sa mga karapatan ng third party, na maaaring mapanirang-puri sa isang third party, na maaaring malaswa o pornograpiko, na maaaring manligalig o umaatake sa iba, na maaaring lumabag sa pag-hack o iba pang kriminal na regulasyon ng ahente, opisyal, direktor, kontratista o empleyado nito. Sa ganoong pangyayari, maaaring ibunyag ng Kumpanya ang pagkakakilanlan ng User at isang subpoena o iba pang legal na aksyon, at hindi mananagot ang Kumpanya para sa mga pinsala o resulta nito at sumasang-ayon ang User na huwag magsagawa ng anumang aksyon o paghahabol laban sa Kumpanya para sa naturang paghahayag.

PAGPILI NG BATAS AT FORUM

Ang Site na ito (hindi kasama ang mga site na naka-link ng third party) ay kinokontrol ng Kumpanya mula sa mga opisina nito sa loob ng Probinsya ng British Columbia, Canada. Maaari itong ma-access mula sa lahat ng iba pang Lalawigan ng Canada pati na rin mula sa ibang mga bansa sa buong mundo sa lawak na pinahihintulutan ng site. Dahil ang bawat isa sa mga lugar na ito ay may mga batas na maaaring naiiba sa British Columbia, sa pamamagitan ng pag-access sa Site na ito, ikaw at ang Kumpanya ay sumasang-ayon na ang mga batas at batas ng British Columbia ay dapat ilapat sa anumang mga aksyon o paghahabol na nagmumula sa o may kaugnayan sa Kasunduang ito o ang iyong paggamit sa Site na ito, nang walang pagsasaalang-alang sa mga salungatan ng mga prinsipyo ng batas nito. Ikaw at ang Kumpanya ay sumasang-ayon din at sa pamamagitan nito ay nagsusumite sa paghahain ng anumang paghahabol sa eksklusibong personal na hurisdiksyon at lugar ng British Columbia at anumang legal na paglilitis ay isasagawa sa Ingles. Ang Kumpanya ay hindi gumagawa ng representasyon na ang mga materyal sa Site na ito ay angkop o magagamit para sa paggamit sa iba pang mga lokasyon, at ang pag-access sa mga ito mula sa mga teritoryo kung saan ang kanilang mga nilalaman ay ilegal ay ipinagbabawal.

IBA

 

Isinasama ng Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa Mga Panuntunan sa Pagsusumite ng Site kung pinapayagan ng Site na ito ang pag-post at pag-post ng mga naturang Panuntunan. Binubuo ng Kasunduang ito ang buong kasunduan sa pagitan ng mga partido na may kaugnayan sa paksa nito, pinapalitan ang anumang nauna o kasabay (oral, nakasulat o elektronikong) kasunduan sa pagitan ng mga partido at hindi mababago maliban sa nakasulat na kasunduan na nilagdaan ng isang opisyal ng Kumpanya. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay ipinagbabawal ng batas ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad, ang natitirang mga probisyon dito ay hindi maaapektuhan, at ang Kasunduang ito hangga't maaari sa ilalim ng naaangkop na batas ay magpapatuloy sa ganap na puwersa at epekto na parang ang naturang hindi maipapatupad na probisyon ay hindi kailanman nabuo. isang bahagi nito at ang hindi maipapatupad na probisyon ay dapat awtomatikong susugan upang pinakamahusay na maisakatuparan ang mga layunin ng naturang hindi maipapatupad na probisyon sa loob ng mga limitasyon ng naaangkop na batas.

Inilalaan ng Site na ito ang karapatan na baguhin ang mga probisyong ito ayon sa pagpapasya nito, kaya bumalik sa pana-panahon upang matiyak na sumusunod ka sa kasalukuyang bersyon.

bottom of page